+34 604 063 919 comunicacion@orquestaclasica.com
Navegación

ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO

© Orquesta Clásica de Vigo 2021
A Orquesta Clásica de Vigo é a formación máis antiga de Galicia. Nace en 1984 da man de Manuel Martínez Álvarez-Nava e dende os seus comezos apostou pola innovación nos formatos e o traballo conxunto entre disciplinas, espazos e estilos.  Durante os anos que leva en activo, as obras interpretadas cóntanse por centos, e nos seus últimos programas incluíronse propostas de danza, cine en directo, bandas sonoras, combinando fórmulas máis actuais e obras consagradas. A Orquesta Clásica de Vigo non entende de estilos ou etiquetas na súa programación, que se presenta como un espazo aberto de debate co que realizar novos proxectos e atraer a públicos distintos aos da música clásica tradicional. Desde 1984 son moitas, e insustituíbles, todas e cada unha das persoas profesionais da música que pasaron pola Orquestra Clásica de Vigo. A día de hoxe seguen ofrecendo o seu bo facer para que a música sinfónica poida chegar a todos os oídos, abordando estilos e propostas moi diversos, constatando que clásica é sinónimo de universal e atemporal.
* indicates required
RESERVA DE ENTRADAS RESERVA DE ENTRADAS

Mérc

ores, 23 de novembro

FRAN

CK +

 TORRES, AULA DE

 ÓRGANO

DO CO

NSE

RVA

TORIO DE OURE

NSE

Xoves,

 24 de nove

mbro

ALIZE

ME

NDIZABAL

Venres, 25 de novembro

FAUSTO, 

JUAN DE LA RUBIA

Sábad

o, 26 de novembro

DANIEL O

YARZABAL + ORQUE

STA

CLÁSIC

A

DE

VIGO

DESCARGA AQUÍ O FOLLETO

ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO

A Orquesta Clásica de Vigo é a formación máis antiga de Galicia. Nace en 1984 da man de Manuel Martínez Álvarez-Nava e dende os seus comezos apostou pola innovación nos formatos e o traballo conxunto entre disciplinas, espazos e estilos. Durante os anos que leva en activo, as obras interpretadas cóntanse por centos, e nos seus últimos programas incluíronse propostas de danza, cine en directo, bandas sonoras, combinando fórmulas máis actuais e obras consagradas. A Orquesta Clásica de Vigo non entende de estilos ou etiquetas na súa programación, que se presenta como un espazo aberto de debate co que realizar novos proxectos e atraer a públicos distintos aos da música clásica tradicional. Desde 1984 son moitas, e insustituíbles, todas e cada unha das persoas profesionais da música que pasaron pola Orquestra Clásica de Vigo. A día de hoxe seguen ofrecendo o seu bo facer para que a música sinfónica poida chegar a todos os oídos, abordando estilos e propostas moi diversos, constatando que clásica é sinónimo de universal e atemporal.
* indicates required
+34 604 063 919 comunicacion@orquestaclasica.com
© Orquesta Clásica de Vigo 2021
RESERVA DE ENTRADAS RESERVA DE ENTRADAS

Mérc

ores, 23 de novembro

FRAN

CK +

 TORRES, AULA DE

 ÓRGANO

DO CO

NSE

RVA

TORIO DE OURE

NSE

Xoves,

 24 de nove

mbro

ALIZE

ME

NDIZABAL

Venres, 25 de novembro

FAUSTO, 

JUAN DE LA RUBIA

Sábad

o, 26 de novembro

DANIEL O

YARZABAL + ORQUE

STA

CLÁSIC

A

DE

VIGO

DESCARGA AQUÍ O FOLLETO